VCCloud Developer Blog Typography

Tutorial

Kiểu chữ:

Chữ đậm

chữ nghiêng

Code trên dòng

Link

Tiêu đề Level 1 - Không dùng

Tiêu đề level 2 - Dùng thằng này

Quote:

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Code:

def print_ok():
    print ("OK")

List:

Chèn ảnh:

Share on: Facebook, Twitter