Tag Tutorial

Trở thành lập trình viên tốt hơn

Bài viết này cho những người mới bắt đầu tập tành code, đã biết code 1 ít. Các tip ngắn dưới đây sẽ phần nào tăng productivity của bạn trong công việc, hoặc code để giải trí. Làm chủ code editor của mình Cho dù bạn dùng Vim, Emacs, Sublime hay thậm chí Notepad++, nên nắm vững cách cấu hình nó. Cần phải biết chỉnh cái gì ở đâu để tinh chỉnh thuận tiện cho công việc.

Tags: Development Self-help Tutorial

VCCloud Developer Blog Typography

Kiểu chữ: Chữ đậm chữ nghiêng Code trên dòng Link Tiêu đề Level 1 - Không dùng Tiêu đề level 2 - Dùng thằng này Quote: Trong đầm gì đẹp bằng sen Code: def print_ok(): print ("OK") List: Đây là dòng thứ 1 Còn đây là dòng thứ 2 Chèn ảnh:

Tags: Tutorial